تاريخ : | | نويسنده : مهری نژادحسن
سوالات متن:

درس اول : عفو و گذشت

-فايده عفو و گذشت را بنويسِد؟

موجب خشنودی خداوند  می شود ، انسان را از رحمت بيشتر خداوند بهره مند می کند ، مورد محبت و تقدِر مردم قرار می گيرد.

-کسی که گذشت نمیکند چه ضرر هایی برای خودش دارد؟

از پاداش بزرگ الهی محروم میشود.

-در چه جاهایی نباید عفو و گذشت کرد؟

چشم پوشی از رفتار کسانی که اشتباهات خود  را نمی پذیرند و تصمیمی برای ترک انها ندارند موجب می شود جسارت انان بیشتر شود و فرصتی برای اصلاح رفتار های خود نیابند.

        "خودت را امتحان کن"

۱-غفار یعنی چه و چرا به خداوند مهربان غفار می گوییم؟

بسیار امرزنده-چون خداوند نه تنها خطا های کوچک بلکه همه ی گناهان و حتی اشتباهات متعدد بندگانش را می امرزد.

۲-توضیح دهید گذشت از دیگران چه فایده هایی برای ما دارد؟

موجب خشنودی خداوند  می شود ، انسان را از رحمت بيشتر خداوند بهره مند می کند ، مورد محبت و تقدِر مردم قرار می گيرد.

درس دوم: هر چيزی به جای خويش نيکوست

دلايل تفاوت در آفرينش انسانها را نام ببريد؟

تفاوت های حکيمانه ، رشد در بستر سختی ها ، هر که بامش بيش ........

ـ منظور از اين حديث مردم معادنی هستند مانند معدن های طلا و نقره يعنی چه ؟

اينکه گرفتاری هاو مشکلات زندگی انسانها در حقيقت همان کوره های آتشين هستند که گوهر ارزشمند درون انسان را از ناخالصی جدا وبه شايستگی می رساندکه  هم نشِن با پيامبران و امامان می شود.

                 "خودت را امتحان کن"

۱- توضيح دهيد که چرا خداوند حکيم مردم را دقيقا مانند يکديگر نيافريده است؟

انتظار خداوند از انسان ها هرگز يکسان نيست و وظيفه هر فر نزد پروردگارش متناسب نعمت ها و توانايی است که در اختيار دارد

۲- دو برادر را تصور کنيد که يکی از آنها با هوش تر از ديگری است آيا می توانيم بگوييم آفرينش آن دو عادلانه نبوده است ؟ چرا؟

خیر عادلانه است زيرا خداوند می فرمايد شايد چيزی را که شما دوست می داريد برای شما بد باشد و هم چنين اگر واقع بين باشيم می بينيم که همه ی انسان ها در کنار ضعف هايشان از نقاط قوتی برخوردارند که ديگران از آنها محروم اند

۳- سخن امام صادق (ع) را در باره ی گرفتاری های مسلمانان بيان کنيد ؟

گاهی اوقات مومن نزد خداوند مقامی دارد که نمی تواند با اعمالش به آن برسدپس خداوند اورا با بلای جسمانی ويا گرفتاری مالی يا مصيبت فرزندان دچار می کند تا اگر صبر کرد اورا به آن مقام می رساند

درس سوم : افتخار بندگی

بلوغ برای يک مسلمان سر آغاز انجام تکاليف شرعی است يعنی چه ؟

يعنی بر هر دختر و پسر مسلمان واجب است که پس از بلوغ ، مانند بزرگسالان، به احکام دينی خود همانند نماز ، روزه ، حجاب و ........ عمل کنند.

وظايف دينی ما در حقيقت نشانه چيست ؟

نشانه لطف ويژه پروردگار به ما انسان هاست

با توجه به حديث حضرت علی (ع) چرا بايد نظرات جوانان را با سالخوردگان به مشورت گذاشت؟

برای اين که تجربه سالخوردگان از ديگران بيشتر است

آيا بلوغ علاوه بر تغييرات جسمی تحولات ديگرهم به همراه دارد؟

بله علاوه برتحولات جسمی ، تحولات روحی و شخصيتی و حس استقلال طلبی هم به دنبال دارد

                                       خودت را امتحان کن

۱-چرا روز آغاز تکلیف را باید جشن گرفت؟

 درحقیقت تکلیف نوعی شرافت وافتخار است )چون خداوند ازاین روز به بعد شمارادرجمع بزرگ ترها پذیرفته وبرای شما حساب ویژه ای بازخواهدکرد.پس این افتخاربزرگ واتفاق مهم را باید جشن گرفت .

۲-نشانه های بلوغ را به صورت خلاصه بیان کنید.

* روییدن مو در برخی قسمت های بدن،

* فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است، و

* رسیدن به سن بلوغ؛ این سن برای پسران پایان پانزده سالگی قمری و برای دختران پایان نه سالگی قمری است

۳-    با توجه به حدیث امام علی علیه السلام، چرا در هنگام مشورت بهتر است ابتدا موضوع را با جوانان درمیان بگذاریم؟           

 چرا که هوش آنان تیزتر و سرعت حدس شان بیشتر ازدیگران است.

۴-  یک مسلمان از چه زمانی باید فراگیری تکالیف دینی اش را آغاز کند؟ چرا؟

 هر چند انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ بر ما واجب نیست اما اسلام از ما می خواهد پیش از رسیدن به سن بلوغ با وظایف دینی خود آشنا شویم و با تمرین این تکالیف علاوه  بر بهره مندی از پاداش های ارزشمند الهی، شرایط را طوری مهیا کنیم که انجام این وظایف پس از رسیدن به بلوغ برای ما دشوار نباشد.

 درس چهارم : از آگاهان بپرسيم

با توجه به آيه قرآنی " وَاقيمواالصلاة وَآتواالزکاة وَاَطيعواالرسول لَعلکم تُرحمون " راه بهرمندی از رحمت الهی را بگوئيد؟

در اين آيه نمازخواندن و پرداخت زکات و اطاعت  کردن از پيامبر (ص) که راه بهره مندی از رحمت الهی را به مومنان نشان می دهد.

     - به نظر شما مراجعه به کارشناسان تنها مربوط به مسائل دینی است؟ سه نمونه از مراجعه هایی که در زندگی خودتان به کارشناسان داشته اید، بیان کنید.

خیر – مراجعه به چشم پزشک برای درمان چشم  ،مراجعه به معلم برای آموختن علم   ، مراجعه به روحانی محل برای پاسخ به سؤالات شرعی

    - به نظر شما کسانی که خودشان نمی توانند به درجهٔ اجتهاد برسند، چگونه بایداز وظیفهٔ دینی خود اطلاع پیدا کنند؟ شما می توانید دربارهٔ این پرسش با دوستانتان در کلاس گفتگو کنید و در صورت نیاز از معلم محترم کمک بگیرید.

 با تقلیدوپیروی ازمجتهددراحکام شرعی  می توان ازوظیفه دینی خوداطلاع پیداکرد

 الف - توضیح دهید از میان انواع تقلید کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

 تقلید جاهل از جاهل (نادرست)           تقلید عالم از جاهل (نادرست)

 تقلید جاهل از عالم (درست)             تقلید عالم از عالم(نادرست)

ب - با توجه به شرایطی که برای یک مرجع تقلید خواندیم، به پرسش های زیر پاسخ داده و علت را توضیح دهید:

۱-   در شهری دو نفر مجتهد زندگی می کنند. یکی از آنها داناتر از دیگری است

و دومی مُسن تر است، آیا مردم می توانند از هر دو نفر تقلید کنند؟

پاسخ۱ - خیر- ازمجتهدی که داناتراست می بایست تقلیدکرد

۲-   کسانی که امسال به سن بلوغ می رسند، آیا می توانند از مرجعی که از دنیا 

رفته اند تقلید کنند؟

پاسخ۲-  خیر ، از مجتهدی که زنده است می بايست تقليد کند

۳-   اگر فردی به درجهٔ اجتهاد برسد، اما عادل نباشد، آیا دیگران می توانند از او

تقلید کنند؟

پاسخ۳-  خیرچون یکی از شرایط (ویژگی های)مرجع تقلیدعادل بودن است .

 - يکی از شرايط مجتهد اعلم بودن است يعنی چه ؟

يعنی از مجتهدين ديگر داناتر باشد

 - کسی که خودش شناخت درستی از مراجع تقليد ندارد چگونه می تواند مرجع تقليد خود را انتخاب کند ؟

او می تواند با مشورت اهل علم مرجع تقليد خود را انتخاب کند

 - مرجع تقليد به چه کسی گفته می شود ؟

به مجتهدی که مردم برای يادگيری احکام به او مراجعه می کنند مرجع تقليد گفته می شود.

 - مکلف به چه کسی گفته می شود و چند مورد از وظايف مکلف را نام ببريد؟

به مسلمانی که تکاليف دينی را به عهده دارد مکلف گفته می شود بعضی از وظايف مکلف نماز خواندن ، روزه گرفتن ، پرداختن خمس و زکات ، رفتن به حج  ، پرهيز از گناهان و .......

 

خودت را امتحان کن

 ۱-  مجتهد به چه کسی گفته می شود؟

 به کسانی که درعلوم دینی به تخصص دست یابند به این افرادمتخصص مجتهد یافقیه گفته می شود.

۲-    سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید.

 شیعه دوازده امامی باشد * ازمجتهدین دیگر داناتر باشد*زنده باشد

۳ -   تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.

پاسخ8-اولین مسئله ای که هرمکلف باید بداند وبه آن عمل کند تقلید می گویندوپیروی از مجتهد دراحکام شرعی نیز تقلید گفته می شود.ومی توان بامشورت اهل علم مرجع تقلید خودراانتخاب کنند

درس پنجم : وضو و تیمم  

الف  با ذکر دلیل مشخص کنید در کدام یک از موارد زیر، وضوی مکلف صحیح و در کدام یک باطل است؟

1-      در گرمای تابستان، برای خشنودی خداوند وضو می گیرد و با این کار خنک هم می شود.

پاسخ1- صحیح

2-      در برابر چشم دیگران و برای اینکه از او تعریف کنند، وضو می گیرد.

پاسخ2- باطل

3-      آب پاک در اختیار ندارد و به همین دلیل با گلاب وضو می گیرد.

پاسخ3- باطل

4-      در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می گیرد.

پاسخ4- صحیح

۵-      در حال وضو می خواهد سرش را مسح کند که ناگهان خون از بینی اش جاری می شود و روی صورتش می ریزد.

 پاسخ۵- برای نماز اشکالی ندارد

۶-      به دلیل کمر درد، نمی تواند خم شود و پاهایش را مسح کند، برای همین از برادرش می خواهد تمام مراحل وضو را او برایش انجام دهد.

 پاسخ۶- باطل است

۷-      بعد از وضو متوجه می شود که زیر ناخن هایش مقدار کمی آلودگی وجود دارد.

 پاسخ۷- اشکالی ندارد

 خودت را امتحان کن

۱-       از شرایط وضوی صحیح پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

پاسخ۱- ترتیب * موالات* قصدقربت* پاک بودن اعضای وضو * مطلق بودن آب وضو* پاک بودن آب وضو

۲-    سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز، تیمم کند را بیان کنید.

پاسخ پاسخ۲-* اصلا آب دردسترس نباشد * آب رایش ضررداشته باشد * فرصت کافی برای وضوگرفتن نداشته باشد اگربخواهد وضو بگیرد نمازش قضا می شود

۳-   شیوهٔ صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه توضیح دهید.

پاسخ۳- ابتدانیت می کنیم به جای وضو یاغسل تیمم می کنیم سپس دوکف دست ها رابرخاک پاک می زنیم سپس دست هارابالای پیشانی گذاشته وآنهاراتاروی ابروها (بالای بینی) می کشیم سپس دست چپ رابرپشت دست راست گذاشته واز مچ تانوک انگشتان می کشیم سپس درآخر کف دست راست رابردست چپ گذاشته وازمچ تانوک انگشتان می کشیم

 درس ششم:   مُبْطِلات نماز                   

 در هریک از موارد زیر توضیح دهید که آیا نماز نمازگزار صحیح است یا خیر.

1-       خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از اذکار نماز را در حال حرکت

می گوید.

پاسخ1- اگر اذکارواجب نماز رادرحال حرکت بگوید نمازش باطل است

2-      وسط اتاق نماز می خواند که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش

می کوبد! او هم بی اختیار فریاد می زند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه

می دهد.

پاسخ2- نمازش صحیح است

3-       مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان از پشت سرش صدای بلندی

می شنود، بی اختیار برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند. سپس خیلی زود تا حواسش

جمع می شود رو به قبله برمی گردد و بقیهٔ حمد و سوره اش را می خواند.

پاسخ3- نمازش باطل است چون صورت نمازاو  برهم می خورد

4-       درحالی که در مقابل تلویزیون نماز می خواند، برادر کوچکش تلویزیون را

روشن می کند با دیدن یکی از صحنه های فیلم خنده اش می گیرد، ولی با تلاش فراوان

خودش را کنترل می کند و فقط آرام می خندد.

پاسخ4-باطل نمی شود

5-      مشغول خواندن تشهد است که می بیند برادر کوچکش به طرف کتاب های او

می رود. برای این که به دیگران بفهماند با دست به طرف او اشاره می کند و با صدای بلند

چند بار می گوید: الله اکبر.

پاسخ5- نمازش باطل است

6-       در رکعت سوم مشغول تسبیحات اربعه است که خبر مهمی را از تلویزیون

می شنود. برای اینکه درست متوجه خبر شود چند دقیقه سکوت می کند و پس از تمام

شدن آن بخش از خبر، بقیه تسبیحات را می گوید.

پاسخ6- باطل است

7-       در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می زند، آن را از جیبش درمی آورد

و نگاه می کند و سپس خاموش می کند و نمازش را ادامه می دهد.

پاسخ7- باطل نیست

8-       وقتی سر از سجده دوم بر می دارد شک می کند که در رکعت دوم است یا

رکعت سوم.

پاسخ8- باطل

خودت را امتحان کن

۱-       پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید.

پاسخ۱- *باطل شدن وضو *روی برگردان ازقبله *خندیدن باصدای بلند*حرف زدن دربین نماز* خوردن وآشامیدن* شک کردن درنمازهای 2یا3رکعتی و...

۲-    در چه زمانی انسان می تواند جواب سلام کسی را که در نماز به او سلام کرده

است، ندهد؟

پاسخ۲- جواب دادن به سلام غلطی که سلام به حساب نمی آید واجب نیست.

۳-   اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت،

نمازش چه حکمی دارد؟

پاسخ۳- باطل

درس هفتم : روز رستاخيز

1-      قرآن کریم از روز قیامت با نام های مختلفی یاد کرده است:

  روز جدایی، روز، حسرت ، روز برانگيختن ، روز دشواری و روز حساب

با دقت در متنی که خواندیم مشخص کنید این نام ها به کدام یک از بخش های متن

صفحهٔ قبل اشاره دارد؟

پاسخ1- روزجدایی هنگامی که نامه اعمال به دست انسانهاداده می شود بعضی خوشحال وبعضی ناراحتند وازهم جدامی شوند

روزحسرت : آنانی که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود ازغصه دستان خودرامی گزند وخودشان راسرزنش می کنند

روزبرانگیختن: هنگامی که قیامت می شود وانسان ها دوباره زنده می شوند

روزدشواری:وحشت مردم از اینکه دریاها آتش وکوهها مانند ابربه حرکت درمی آیند وواقعا صحنه دلخراش ووحشتناکی خواهدبود

روزحساب:  مردم وقتی نامه اعمالشان رامی بینند می گویند هرآنچه انجام داده بودیم اینجاست ودقیقا به حسابها رسیدگی می شود                    

2-      حال که تمامی کارهای ما در روز قیامت به دقت حسابرسی می شود، وظیفه ما در برابر کارهایی

که انجام می دهیم چیست؟

پاسخ2-مراقب ومواظب کارهایمان باشیم

3-      نمونه های دیگری از نیکی های ماندگار )باقیات الصالحات( را نام ببرید.

پاسخ3-کسی که زمین خودرابرای ساختن مسجد یامدرسه هدیه می کند ومردم بعدازمرگ اوازآن استفاده می کنند.

استادی که به دیگران کارخوبی می آموزد آنان پس ازمرگ آن استاد ن کارخوب راانجام می دهند

 کسی که با سال ها مطالعه و تحقیق کتاب های سودمندی می نویسد و دیگران با استفاده از آن کتاب ها رستگار می شوند؛

خودت را امتحان کن

۱-      سه نام از نام های روز قیامت را بنویسید و علت یکی از این نامگذاری ها را توضیح دهید.

پاسخ۱- یکی دیگر از نام های روز قیامت یوم الفصل )روز جدایی( است.در این روز  همان طور که از نامش پیداست  انسان ها از یکدیگر جدا می شوند و هرکس به گروهی که کارهایشان شبیه آنها بوده است، می پیوندد.

یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب، یعنی روز حساب رسی است. در این روز تمام اعمال نیک و بد انسان ها  چه کوچک و چه بزرگ  مورد بازبینی و پرسش قرار می گیرند و هر کس در برابر یکایک کارهایی که انجام داده است، پاداش یا مجازات متناسب با عملش را دریافت خواهد کرد.

یکی دیگر ازنام های روزقیامت روز جاودانگی،است چون درآن روز زندگی جاودان وهمیشگی خواهد بود

۲-      باقیات الصالحات یعنی چه؟ دو نمونه از آن را نام ببرید.

۲-کارهای نیکی که پس از مرگ صاحبشان نیز باقی می مانند و همچنان حسنات و پاداش های الهی را به پروندهٔ اعمال او اضافه می کنند. این در حالی است که پروندهٔ اعمال سایر کارهای نیک پس از مرگ بسته می شود و چیز جدیدی به آن افزوده نمی شود.ساخت مسجدوومدرسه کشاورزی که درخت می کارد

۳-    عبارت های زیر را مرتب کنید و با استفاده از آنها حدیث داخل مستطیل را

کامل کنید

و اگر نمازش رد شود،        اگر نماز بنده ای پذیرفته شود،

                                     نماز است.

اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه می شود            بقیهٔ اعمالش نیز پذیرفته می شود،

                              بقیهٔ اعمالش نیز مردود خواهد شد.

امام رضا علیه السلام می فرماید:

پاسخ ۳- اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه می شود  نماز است. اگر نماز بنده ای پذیرفته شود،. بقیهٔ اعمالش نیز پذیرفته می شود،. و اگر نمازش رد شود،  بقیهٔ اعمالش نیز مردود خواهد شد.  خواهد شد.

درس هشتم آخرين پيامبر و آخرين پيام

1-      شعر زیر را بخوانید و ضمن گفتگو دربارهٔ مصرع دوم آن، بیان کنید که پیام این

مصرع با موضوع درس ما چه ارتباطی دارد؟

نام احمد نام جمله انبیاست         چون که صد آمد نَود هم پیش ماست

پاسخ1-تمام پیام های پیامبران یکی بوده   دین پیامبر اسلام کاملترین دین بوده وهست

۲- محتوی قرآن به چند دسته کلی تقسيم می شود ؟

پاسخ ۲- خدا شناسی ، معاد و سرنوشت انسانها ، معرفی پيامبران و دعوت آنان ، سرگذشت اقوام پيشين ، ياد آوری نعمت های الهی و تشويق مردم به تفکر در باره ِ آنها

۳- بهترين پاسخ به پرسش های اصلی انسان چيست ؟

پاسخ ۳- محتوی قرآن کريم

خودت را امتحان کن

۱-       چرا خداوند حکیم، تعالیم عمیق قرآن را به اقوام پیش از اسلام نازل

نفرمود؟

پاسخ۱-چون انسان های آن دوران درک وفهمشان به آن اندازه رشدنکرده بود.

۲-      طبق فرمایش حضرت امیر مؤمنان، همنشینی با قرآن چه تأثیراتی بر انسان

می گذارد؟

پاسخ۲- قرآن پند دهنده اى است که فریب نمی دهد. هدايت کننده اى است که گمراه نمی سازد و

سخنگويى است که هرگز دروغ نمی گويد. کسى با قرآن همنشين نشد مگر آنکه قرآن چیزی بر او افزود

و یا چیزی از او کاست، بر هدايت او افزود و از گمراهی و کوردلی اش کاست.

۳-       براساس روایت امام صادق علیه السلام تأثیر قرائت قرآن در جوانی چیست؟

          پاسخ۳-جوان با ایمانی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود و خداوند

او را در ردیف فرشتگان ارجمند و نیکوکار قرار می دهد. قرآن در روز قیامت، محافظ

او می شود

۴-      با توجه به آیه ٢٠ سوره مزمل، هرکس در شبانه روز چقدر باید قرآن بخواند؟

         پاسخ۴-«…فَاقرَئوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرآنِ… » هر قدر که برایتان میسّر است قرآن بخوانید.